Нормативно-правові акти, що набирають чинності у квітні 2020 року та відносяться до пандемії коронавірусу

21.04.20 12:38    1 748 


Нормативно-правовий акт Зміни, що вносяться
В умовах карантину та відповідно зниженню доходів населення, 01 квітня 2020 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 року № 247 «Про особливості надання житлових субсидій» 1. Заборона на період проведення карантину припинення надання житлових субсидій у випадках, передбачених Положенням про порядок призначення житлових субсидій, крім обставин, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок) або у разі смерті одинокої особи.

2. Розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період усім домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді 2019 — 2020 років, повинен відбуватись без заяв громадян ро призначення житлових субсидій.

3. Призначати житлову субсидію громадянам, які були звільнені з роботи в період карантину відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України і зареєструвалися в службі зайнятості як безробітні, будуть на підставі заяв про призначення житлових субсидій та інформації центрів зайнятості щодо їх перебування на обліку.
28 квітня 2020 року набуває чинності нова редакція закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Законом збільшено поріг обов’язкового фінансового моніторингу з 150 тисяч до 400 тисяч гривень. Банки не будуть з’ясовувати погодження коштів за операціями на суму до 400 тисяч гривень, окрім операцій, що викликають підозру, незалежно від суми. Підозрілими є операції, якщо є достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення. Згідно положень Закону суб’єктів аудиторської діяльності віднесено до спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу та покладено на них ряд обов’язків.
Так, зокрема суб’єкти аудиторської діяльності (крім тих, що провадять свою діяльність одноособово без утворення юридичної особи зобов’язані:

1. З урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, розробити, впровадити та оновлювати правила фінансового моніторингу, програми проведення первинного фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

2. призначати працівника відповідального за проведення фінансового моніторингу;

3. вживати заходів для забезпечення проходження відповідальним працівником навчання у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення протягом трьох місяців з дня його призначення, а також підвищення кваліфікації відповідального працівника шляхом проходження навчання не менше одного разу на три роки на базі відповідного навчального закладу;

4. вживати на постійній основі заходів з підготовки персоналу з метою належного виконання вимог Закону.
19 квітня 2020 року набуває чинності нова редакція закону «Про публічні закупівлі». Цей закон має надзвичайне значення для бізнес-середовища, оскільки в умовах економічної кризи все більше компаній будуть зацікавлені в отриманні перемоги на торгах.

1. До традиційних чотирьох процедур закупівель – відкриті торги, переговорна процедура, конкурентний діалог, закупівля за рамковою угодою, у законі додали ще й процедуру торгів з обмеженою участю. Вона передбачає обов’язкову попередню перевірку кваліфікації учасників. Тільки нову процедуру замовники зможуть реалізувати тільки з 10.10.2020.

2. Запроваджено спрощену закупівлю – процедуру, яка буде стосуватися до закупівель, вартість яких дорівнює або більше 50 тис. грн.

3. Також впроваджено норму якою учасник може виправити недоліки поданих документів впродовж 24 годин. У разі не виправлення документів- замовник відповідно відхиляє тендерну пропозицію учасника.

4. Матеріали, які суб’єкт оскарження та/або замовник бажає долучити до розгляду скарги, можна буде подати через систему не пізніше ніж за три робочі дні до дати розгляду. Що має посприяти кращій організації пояснення між сторонами скарги.

5. Запроваджено повернення плати скаржнику за подання скарги у разі задоволення чи часткового задоволення вимог скарги.
7 квітня 2020 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 256 «Деякі питання забезпечення трудових прав державних службовців, працівників державних органів, підприємств, установ та організацій на час встановлення карантину у зв’язку із загостренням ситуації, пов’язаної з поширенням випадків гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 1. Забезпечити на час встановлення карантину дотримання трудових прав державних службовців та працівників, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома.

2. На час встановлення карантину за державними службовцями та працівниками, які виконують визначену трудовим договором роботу вдома, зберігаються займана посада, умови оплати праці та соціальні гарантії.

3. Виконання такої роботи не тягне за собою будь-яких обмежень трудових прав державних службовців та працівників.
2 квітня 2020 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19» № 540-IX 1. Збільшено ліміти для ФОП:
   — 1-ша група до 1 млн. грн.
   — 2-га група до 5 млн. грн.
   — 3-тя група до 7 млн. грн.

2. Встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року.

3. Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності.

4. Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в період з 1 березня по 31 березня 2020 року.

5. Органам місцевого самоврядування у 2020 році надано право прийняти рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку.

6. Тимчасово, на період до 31 травня 2020 року (включно), зупиняється перебіг строків в частині процедури адміністративного оскарження, щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року.

7. Тимчасово, до 30 червня 2020 року, для здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19):
   — звільняються від сплати ввізного мита товари (в тому числі лікарські засоби, медичні вироби, медичне обладнання), необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України;
   — митне оформлення товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, здійснюється першочергово;    — плата за виконання митних формальностей поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, щодо товарів, зазначених в абзаці другому цього пункту, не справляється.

8. З моменту встановлення карантину і до його завершення в установленому законом порядку наймач може бути звільнений від плати за користування майном.

9. Можливість встановлення гнучкого режиму робочого часу наказом роботодавця.

10. Можливість запровадження простою підприємства на час карантину.

11. Внесення змін в процесуальні кодекси (ЦПК України, ГПК України, КАС України) щодо зупинення процесуальних строків на час карантину, суд може прийняти рішення про обмеження доступу осіб, які не є учасниками судового процесу, в судове засідання під час карантину.

12. Допомога по частковому безробіттю надається застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції без припинення трудових відносин (простій на час карантину).

13. В період здійснення в Україні заходів щодо запобігання виникненню, поширенню і розповсюдженню епідемій, пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), забороняється підвищення процентної ставки за кредитним договором.

14. ФОП, самозайняті особи та члени фермерських господарств звільнені від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ за себе за березень та квітень 2020 року. За своїх працівників, звісно, ж платити ЄСВ треба.

15. Подовжено до 1 липня 2020 року термін подання річної декларації про доходи;

16. Зупинення перебігу строків давності, передбачених статтею 102 Податкового кодексу України на період з 18 березня по 31 травня 2020 року, адже це фактично додатковий строк, впродовж якого податкові органи можуть донарахувати зобов’язання.

17. Звільнення громадян від відповідальності (сплата пені, штрафу), які прострочили платіж за споживчим кредитом за період з 01 березня до 30 квітня 2020 року. 18. Тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання визначається Кабміном.

19. Тимчасово, у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), норми статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо строків проведення річних загальних зборів акціонерів не застосовуються у 2020 році. При цьому проведення загальних зборів акціонерів у 2020 році в строки, встановлені цим Законом під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), не є порушенням цього Закону. Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
Друге читання
Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності 2571-д від 30.03.2020
1. Визнання судом протиправним (незаконним) та скасування індивідуального акта Мінфіну, прийнятого на виконання рішень Кабміну про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку:
   — не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого акта/рішення, включаючи відновлення правового статусу цього банку, та не відновлює становища/прав осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого акта/рішення;
   — не може бути підставою для визнання недійсними, нечинними, протиправними та скасування будь-яких рішень, правочинів або інших дій/визнання протиправною бездіяльності, прийнятих, вчинених або допущених у процедурі виведення неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації банку;
   — не породжує будь-яких прав у осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого індивідуального акта/рішення, окрім права на відшкодування завданої шкоди.

2. Суд не може прийняти будь-яке інше рішення, що може мати наслідком зупинення/припинення розпочатої процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку та/або ліквідації банку.

3. Не допускається забезпечення позову, шляхом зупинення дії індивідуального акту Мінфіну, прийнятого на виконання рішень Кабміну про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку.

4. Строк подання позовної заяви щодо оскарження акту Мінфіну, прийнятого на виконання рішень Кабміну про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку становить 3 місяці. Такий строк відновленню не підлягає.
Друге читання
Проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення 2178-10 від 10.10.2019
1. З 1 липня 2021 року скасовується дія мораторію на продаж аграрної землі.

2. З липня 2021 до 1 січня 2024 буде діяти обмеження на купівлю землі – не більше 100 га в одні руки. З 2024 року обмеження становитиме до 10 тис га в одні руки.

3. З 1 липня 2021 до 1 січня 2024 року право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Юридичним особам забороняється купувати землю сільськогосподарського призначення.

4. Щодо надання права іноземцям купувати землю позиція не змінилась – питання буде вирішуватись на референдумі.

5. Іноземцям заборонено купувати землю, що розташована ближче 50 км від державного кордону України, незважаючи на результати референдуму.

6. Не зможуть купувати з 2024 року українську землю також компанії, власниками яких є громадяни країни-агресора – Росії, що входять до терористичних організаціях.
02.04.2020 та 08.04.2020 внесені зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 1. До 24 квітня 2020 року заборонено учням, студентам, слухачам відвідування закладів освіти. Організація навчального процесу покладена на Міністерство освіти і науки України та відповідно навчальні заклади.

2. Заборонено з 17 березня 2020 р. до 24 квітня 2020 р. проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів. Крім тих, що забезпечують роботу державних органів та органів місцевого самоврядування. Однак, такі заходи (засідання) можна проводити тільки в масках. Також пам’ятайте, що з 6 квітня 2020 року заборонено перебувати без маски в громадських місцях, збиратись на вулиці більше двох, перебування на вулиці осіб до 14 років без супроводу батьків, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики, лісопаркові та прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності.

3. З 6-го квітня всім громадянам варто пам’ятати про обов’язковість носіння не тільки маски в громадських місцях та й необхідність мати з собою документ, що посвідчує особу.

4. Заборонена робота:
   1) закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),
   2) торговельно-розважальних центрів,
   3) інших закладів розважальної діяльності,
   4) фітнес-центрів,
   5) закладів культури,
   6) торговельного і побутового обслуговування населення.

5. Дозволена робота:
   1) торгівлі продуктами харчування,
   2) торгівлі пальним,
   3) торгівлі деталями та приладдям для транспортних засобів та сільськогосподарської техніки,
   4) торгівлі засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення,
   5) торгівлі технічними та іншими засобами реабілітації,
   6) торгівлі ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, добовим молодняком свійської птиці,
   7) торгівлі засобами зв’язку та телекомунікацій, в тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками та іншими товарами, що відтворюють та передають інформацію, в спеціалізованих магазинах,
   8) провадження діяльності з надання фінансових послуг,
   9) діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей,
   10) діяльності медичної практики,
   11) діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації,
   12) діяльності ветеринарної практики,
   13) діяльності автозаправних комплексів,
   14) діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання,
   15) технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій,
   16) діяльності з підключення споживачів до Інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до Інтернету,
   17) ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових виробів і предметів особистого вжитку,
   18) надання послуг хімчистки, поштової та кур’єрської діяльності, будівельних робіт, робіт із збирання і заготівлі відходів, діяльності,
   19) кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг,
   20) торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень,
   21) діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в обсервації, а також інші особи відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

6. Обов’язковій ізоляції підлягають особи, що здійснювали перетин державного кордону, особи, що мали контакт з хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, чи самі хворіли, особи, яким більше 60-ти років. Такі особи мають право, окрім осіб, які є хворими на COVID-19, на відвідування у невідкладних випадках місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху.

7. Міністерство цифрової трансформації до 5 квітня 2020 р. зобов’язано розробити електронний сервіс з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг для можливості проведення моніторингу щодо додержання самоізоляції та/або обсервації (ізоляції) особами.

8. МОЗ України доручено тимчасово припинити планову госпіталізацію та планові операції, крім невідкладних і термінових.

9. Облдержадміністрації, КМДА повинні встановити особливий режим на в’їздах і виїздах на/з території областей громадян і транспортних засобів, організувати моніторинг стану здоров’я подорожуючих шляхом безконтактного вимірювання температури, а в разі погіршення епідемічної ситуації обмежити переміщення між областями.
08.04.2020 р. Постановою КМУ № 269 внесенно зміни до переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України 1. Перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України доповнено такими лікарськими засобами:
   — Hydroxychloroquine;
   — Chloroquine;
   — Lopinavir/Ritonavir;
   — Tocilizumab;
   — Oseltamivir;
   — Remdesivir;
   — Favipiravir;
   — Meropenem;
   — Moxifloxacin.

2. Перелік товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України доповнено такими медичними виробами:
   — Томографи комп’ютернi;
   — Відеобронхоскоп;
   — Апарат рентгенівський діагностичний стаціонарний; Електрокардіограф портативний;
   — Дефібрилятор;
   — Апарат УЗД з набором датчиків
   — Портативна медична діагностична система для збору інформації про фізіологічні параметри організму пацієнта (температура, спірометрія, АТ, пульсоксиметрія, ЕКГ), її зберігання та передачі до хмарного сервісу для аналізу та використання у тому числі у телемедичних консультаціях;
   — Цифровий плоскопанельний детектор та відцифровувач рентген знімків;
   — Кисень медичний рідкий;
   — Аналізатори полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для виявлення РНК вірусу COVID-19;
   — Автоматизовані портативні системи виявлення нуклеїнових кислот;
   — Діагностичні набори для визначення РНК вірусу COVID-19 для систем ПЛР;
   — Діагностичні набори для виявлення нуклеїнової кислоти нового коронавірусу (2019-nCOV) (флуоресцентний ПЛР-аналіз);
   — Стерилізатор паровий спеціалізований для знезараження біологічно небезпечних медичних відходів (тиск насиченої пари не менше 4 бар з температурою не менше 145°C);
   — Спеціалізований санітарний автомобіль екстреної (швидкої) медичної допомоги
02.04.2020 р. постановою КМУ № 260 внесено зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109 “Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік” 1. Доповнено перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік”новими позиціями:
Гречка
Зерно гречки лущене (без плодової оболонки)
Таке ліцензування впроваджено до 1 липня 2020 року.
Наказ Міністерства юстиції України від 01.04.2020 № 1307/5 Про внесення змін до Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи 1. Дозволено подавати документи для державної реєстрації у паперовій формі або у електронній формі без виключних випадків. 2. Виключено положення: «У
електронній формі заява та документи подаються заявником на порталі електронних сервісів»
3. Дещо змінено порядок проведення державної реєстрації за заявами в електронній формі.
18.04.2020 набуває чинності підпункт 2 пункту 4 розділу I Закону України « Про внесення внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування Господарської діяльності». Законом викладено ч. 1 ст. 251 ЗУ «Про рекламу» в новій редакції. Так, з 18 квітня 2020 року реклама об’єктів будівництва з метою відчуження об’єкта будівництва та його частин (у тому числі житлових та нежитлових приміщень) щодо об’єкта будівництва, який споруджується з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, дозволяється лише:

1. за наявності у замовника будівництва права власності або користування земельною ділянкою, на якій споруджується об’єкт, що рекламується;

2. за наявності у замовника будівництва права на виконання будівельних робіт на конкретному об’єкті, що рекламується, отриманого відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

3. за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює будівництво об’єктів, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва відповідних об’єктів;

4. для житлових будинків — також за наявності у суб’єкта господарювання, що здійснює залучення недержавних коштів фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, для фінансування спорудження житлового будинку, ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», або за наявності свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечується одиницею нерухомості, що споруджується.

При цьому, така реклама обов’язково має містити реквізити документів (наприклад, реквізити ліцензій, договорів тощо), визначених цією частиною.
24.04.2020р. набирає чинності Рішення НКЦПФР «Про затвердження змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» від 24.12.2019 р. № 781. Документом встановлено:

1. що у повідомленнях про виникнення особливої інформації про емітента обов’язково мають вказуватися найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка подає звітність та/або адміністративні дані до НКЦПФР (у разі неподання інформації до НКЦФР емітентом безпосередньо;

2. що якщо у приватному акціонерному товаристві, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, відбудеться зміна структури власності, внаслідок чого 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано стане належати більш ніж одній особі, таке товариство здійснює розкриття Інформації як приватне акціонерне товариство.

3. що якщо приватне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, належить до підприємства, що становить суспільний інтерес відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», таке товариство оприлюднює звітність в обсязі встановленому Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Крім того, Рішенням НКЦПФР від 24.12.2019 № 781 викладено в новій редакції додатки 1, 5, 11, 15, 29, 38, 39, 44 до Положення.
01.04.2020 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету» від 17.03.2020 р. № 532-IX Законом внесено зміни до Податкового кодексу України якими, зокрема:

1. надано визначення “особи, уповноваженої на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я”;

2. визначено умови, за дотримання яких, при безоплатному постачанні товарів особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я фінансовий результат до оподаткування не коригується;

3. тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування податком на додану вартість:
   1) операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я;
   2) операції з постачання на митній території України лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я. При цьому, норми пункту 198.5 статті 198 та статті 199 цього Кодексу не застосовуються;
   3) операції з безоплатного постачання (передачі) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до підпунктів 1 та 2 цього пункту, на користь структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
4) операції з безоплатного постачання (передачі) лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені (передані) на митній території України відповідно до підпунктів 1-3 цього пункту, у разі здійснення перерозподілу таких лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них у встановленому законодавством порядку між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
   5) операції з безоплатного постачання (передачі) у системі охорони здоров’я до кінцевого споживача (пацієнта), у тому числі з метою надання необхідних медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій, лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що були ввезені та/або поставлені (передані) на митній території України відповідно до підпунктів 1-4 цього пункту, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

4. Звільнення від оподаткування податком на додану вартість, застосовується, якщо ввезення та/або постачання (передача) лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них здійснюється за кошти державного бюджету на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, у межах виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

Перелік лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, та порядок їх ввезення, постачання і цільового використання, а також розподілу (перерозподілу) між структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та/або суб’єктами господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджено Постановою КМУ від 20.03.2020 № 224.
07.04.2020 р. набрало чинності Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про внесення змін до Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування» від 25.02.2020р. № 359. Розпорядження передбачає приведення окремих положень Характеристики та класифікаційних ознак видів добровільного страхування, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.07.2010 № 565, у відповідність із пунктом 211 частини четвертої статті 6 Закону України «Про страхування», який викладено у редакції згідно із Кодексом України з процедур банкрутства, та Законом України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи».
11.04.2020 р. набрала чинності Постанова КМУ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) від 23.03.2020 р. № 220. Постановою доповнено Ліцензійні умови пунктами 271 та 321 згідно з якими, у разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину або введення надзвичайного стану, на період його встановлення ліцензіатам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, дозволяється здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно, організовувати та здійснювати доставку лікарських засобів та супутніх товарів безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування, зокрема із залученням на договірних засадах операторів поштового зв’язку, крім:
   — лікарських засобів, які відпускаються виключно за рецептом лікаря згідно з умовами відпуску, визначеними в інструкції для медичного застосування, крім тих, які включені до Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, відповідно до постанови КМУ від 17 березня 2017 р. № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів»;
   — лікарських засобів, обіг яких потребує наявності ліцензії на культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 р. № 770;
   — сильнодіючих та отруйних лікарських засобів;
   — лікарських засобів, які потребують особливих умов зберігання.

Також, у разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину або введення надзвичайного стану, на період його встановлення ліцензіатам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, дозволяється здійснювати доставку лікарських засобів власного виробництва з дотриманням умов зберігання, визначених виробником під час їх транспортування ліцензіатам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, зокрема із залученням на договірних засадах операторів поштового зв’язку, крім:
   — лікарських засобів, обіг яких потребує наявності ліцензії на культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою КМУ від 6 травня 2000 р. № 770;
   — сильнодіючих та отруйних лікарських засобів;
   — лікарських засобів, які потребують особливих умов зберігання.
28.04.2020 р. набирає чинності Наказ МОЗ «Про затвердження Показників безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження» від 23.12.2019р. № 2646. Наказом на законодавчому рівні визначено перелік, максимально допустимі межі (рівні) діючих речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного походження. Відтепер таких меж (рівнів) мають дотримуватися суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво продуктів тваринного походження.


Добірку змін в нормативно-правових актах, що набирають чинності в квітні 2020 року, підготовлено юристами правничої групи Коларес.
Поделиться в мессенджере: viber  telegram


Комментировать

 *

Наши клиенты

РАП